One Square Meter x BluProjects

  • Paylaş:
post-title

Dünyanın çeşitli yerlerinden, bizlerle benzer düşünce yapısına sahip, amaç odaklı çalışmayı seçmiş kişi / kuruluşlarla işbirliği yapmayı ve birlikte yaratmayı seviyoruz. BluCommunity'de de yer alan onesquaremeter ile Friday Facts adını verdiğimiz bir seri başlattık. Dünyaya bakış açımızın değiştiği bu süreçten dönüşerek çıkmak istiyorsak bazı gerçekleri ve bunlara nasıl cevap vermemiz gerektiğini bilmemizde fayda olduğunu düşünüyoruz.

Modanın sürdürülebilirlik sorununa ışık tutabileceğimizi ve yeni bir bakış açısı yeşertebileceğimizi umduğumuz seriyi hikayelerden ve buradan takip edebilirsiniz.


Koronavirüs toplumları alt üst ederken olası bir yeni başlangıcın tohumlarını da attı. Peki moda endüstrisinde bu sarsıntının ardından nelerin değişmesini beklemeliyiz? Buna cevap verebilmek için önce sorunun kendisi ile yüzleşmek istedik.

Amacımız 'sorumlu moda' kavramına liderlik ve eşlik ederek, modanın görünmeyen maliyetini ve etkilerini ortaya koyarak insanlığa ve doğaya sorumlu bir bilinç yaratılmasına vesile olmak.

Moda, alışveriş yapmanın modern yaşamın bir gerekliliği olduğunu söylüyor; az gelişmiş ülkelerde olumsuz çalışma koşullarında 52 haftaya çıkan askı sezonlarının taleplerini karşılamak adına doğal olmayan ve doğayı hiçe sayarak yaratılmış malzemelerle üretilmiş kıyafetler, gelişmiş ülkelerce sürekli değişen trendlerin hızını yakalamak adına hiç giyilmeyecek olsalar dahi tüketiliyorlar.

küreselleşmenin resmini en iyi çizen endüstrilerden olan modanın, tam da bu zamansal ve mekansal kırılganlığı nedeni ile salgın-sonrası dönemde çareyi/iyileşmeyi lokalleşmede bulacağını düşünüyoruz.

Çünkü;

Lokal üretim, zamanla ve mekanla iç içe geçmiş bir gerçeklik sunuyor. bulunulan bölgenin toprağından hayata gelen kumaşlar, o bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için zanaati yücelten koşullarda üretiliyor. Bu hem insanı hem doğayı hem de kıyafeti kucaklayan bir yaklaşım.

Görünen o ki bu savurgan, yıkıcı endüstriyi ters yüz etmek, küreselleşmenin hedef alınmasına ve alışkanlıklarımızı bilinç ve insan ile doğaya karşı sorumluluk üzerinden yeniden gözden geçirmemize bağlı.

Dünyaya bakış açımızın değiştiği bu süreçten dönüşerek çıkmak istiyorsak bazı gerçekleri ve bunlara nasıl cevap vermemiz gerektiğini bilmemizde fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu motivasyondan hareketle bizler, one square meter ve BluProjects olarak, sürdürülebilir modanın doğru bir şekilde anlaşılmasına ve yayılmasına katkı sağlamak arzusuyla, güçlerimizi birleştirdik.

Modanın sürdürülebilirlik sorununa ışık tutabilme ve yeni bir bakış açısı yeşertebilme umuduyla;

Modanın kendini ifade etme, bir karşıt duruş ve bir paylaşım biçimi olma gücünü hatırlayarak, büyüyen bir topluluk olmak ve pozitif aktivizmi beraberce tecrübe etmek adına FRIDAY FACTS serisini oluşturduk.

Arzu ediyoruz ki;

Giyim seçimlerimiz doğaya saygıyla üretilmiş, iyi hissettiren ve güzel hikayeler anlatan parçalardan oluşsun …

Çünkü daha iyi bir gelecek, bizim elimizde.